Vägföreningar


Vägföreningar inom Edeby

Under länkarna nedan presenteras vägföreningarna samt uppgifter om aktuella styrelser:

kontakta redaktören för att meddela förändringar i din förening


Edebyvägens samfällighetsförening Edebyvägen

Edeby-Havsängsvägens vägsamfällighetsförening Havsängsvägen

Bysholmens samfällighetsförening Bysholmen

Södergärdets vägsamfällighet Södergärdet

Sandtäktsvägen Sandtäktsvägen

Norra Edebys vägsamfällighet