Vägföreningar- Edeby-Havsängens samfällighetsförening
Edeby - Havsängens samfällighetsförening

StadgarPå 1950-talet avstyckades Norra Havsängens fritidsområde av Edvin Andersson. Vägen anlades mestadels på egen mark och fram till Rörmossen var vägen någorlunda körbar. Rörmossen var tidigare "ändstation" med ca 7 ha åker och äng. Där gick korna. Från Rörmossen och ner till Norra Havsängen fyllde Edvin i de värsta groparna med stockar och granris. Det gick att köra med häst och vagn på vägen som bestod av två hjulsspår med gräs på mitten. Sven Holvander, Edvins bror, högg timret i skogen, sågade vid Vedtorget (bilden t.v.) där Edvin och Olle Grönlund hade ett sågverk, samt fraktade plank ner till Norra Havsängen där han byggde sitt hus. Detta hände 1954 - 1955.
När sedan Andersson tillsammans med familjerna Mattsson och Fredriksson på 60-talet styckade av Södra Havsängen till ett gemensamt tomtområde kom vägarna att beröra deras fastigheter i högre grad och vägstandarden förbättrades efterhand.
I slutet av 1960-talet då edebyhamnsområdet avstyckades och såldes av Dalarö fastighetsbolag kunde Edebyhamn ansluta sig till de befintliga vägarna mot att bolaget bidrog med att rusta dessa. Några vägavgifter förekom inte under denna tid.
1972 bildades Edeby-Havsängens vägsamfällighet med uppgift att handha den gemensamma väghållningen "beträffande utfartsvägarna från Edeby fritidsområde, Norra Havsängsområdet och Södra Havsängsområdet". Förrättningen, som kostade 3676 kr., leddes av lantmätare Halldin och i den första styrelsen ingick Edvin Andersson, Gunnar Bergman, Lars Borgås, Viktor Fransson, Sven Holvander, Erik Mattsson och som ordförande Sten-Åke Stjerngren. Noteras kan att Borgås kvarstod i styrelsen, mestadels som ordförande, t.o.m. årsmötet 2003, dvs under 31 år.


Hur namnet Edebyhamn uppstått är okänt, men förväxlas ofta med Edeby, dvs den by inom vilket fritidsområdet ligger. Så tex. kan man i boken Roslagen, Svenska turistföreningens årsbok 1994 läsa:
"Edeby är ett demokratiskt område. Alla har nära till havet, men ingen stoltserar med sjötomt".
"Det är höst och sophämtningen har upphört för säsongen. Husen i Edeby står tomma, kalla och övergivna".
Detta gällde förstås inte Edebys bykärna, utan Edebyhamn.Text och bilder: Rolf Schillén