Vägföreningar - Sandtäktsvägen
Anläggningsförrättning avseende väg berörande Edeby 5:18, 5:19 m.fl. fastigheter ägde rum 30 sep 1977.
På den tiden bodde här:
Edeby 4:23 Bror Lennartsson och delägare till Edeby 4:13 var Evald Lennartsson, Edvard Lennartsson, Josef Gunnar Lennartsson, Torsten Lennartsson.
Edeby 4:14 Harriet Sundberg
Edeby 4:15 Lars Erik Ohlsson
Edeby 4:21 Karl Oskar Johansson
Edeby 5:18 Lovisa Eriksson som sålde till Göran Lindblom
Edeby 5:19 Rune Frisk
Edeby 22:1 Maj-Britt Gustafsson
Edeby 8:9 Edvin Andersson, obebyggd tomt som såldes i maj 2007 och bebyggs 2010.
Berörda jordbruksfastigheter var Edeby 16:1 Edvin Andersson, Edeby 20:1 Henry Hansson, Edeby 5:4 m.fl. Anna Fredriksson, Edeby 4:10 m.fl. Nils Mattsson
2010 beslutades att vägen skall heta Sandtäktsvägen. I gemensamhetsanläggningen Edeby ga:1 ingår fastigheterna Edeby 4:13, 4:15, 4:21, 4:23, 5;18, 5:19, 8:9 och 22:1. Fastigheterna utgör en samfällighet för vägens utförande och drift.