Tomtområden - Skottviken


Måsgrundets samfällighetsförening


Måsgrundets samfällighetsförening bildades i augusti 2001 för att förvalta samfälligheten Edeby s:32, i bilden nedan rödmarkerad och avsedd som hamnområde.
Samfälligheten har tillkommit vid avstyckning 1962. Delägare är fastigheterna Edeby 19:1 - 19:54.


Vattenområdet utanför med beteckning Vb får överbyggas med bryggor enligt detaljplanen och har så gjorts, privat bekostade innan föreningen bildades.
Det med V betecknade området får enligt detaljplanen inte bebyggas med bryggor eller bodar som kan förhindra passage till Måsgrundet utanför tomten Edeby 6:40 som ligger utanför det detaljplanerade området.
I övrigt finns inga utstakade vägar till hamnområdet utan tillgängligheten skall ske enligt allemansrätt på stamfastigheten, dvs det grönfärgade området.
Årsmötesprotokoll och annan medlemsservice kommer inte att vara tillgänglig i fortsättningen på denna sida i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR eller dess föregångare.Från årsmötet 16 augusti 2008. De fyra först byggda bodarna har nu komplettarats med ytterligare bodar mot havet.

   Från årsmötet 22 augusti 2009: Ca 20 medlemmar närvarande i duggregnet.

ÅrsmötesprotokollVid detta möte var bodlängan färdigbyggd som synes.Här visas bilder från bodbygget 2008: bodbygge

Sedan en tid tillbaka har årligen diskuterats både tillgänglighet till området och bryggornas renovering.
Den innersta, större bryggans yttre del hade av stormen Alfrida 1 januari 2019 lyfts upp. Den hade lätt kunnat sänkas ner, men detta blev inte av.
22 februari 2022 drabbade stormen Malik Roslagen. Hög sjö och massor av snö. Brottvågorna fick grepp om den större bryggans yttre del vilket medförde att hela bryggans däck helt och hållet lossnade varefter virket spreds ut i hela viken.

Bilden är tagen i maj 2022 då stranden rensats av bråte. I förgrunden ses gamla bryggrester utanför Måsgrundets område. Dessa kommer förhoppningsvis att plockas bort då planerna på en stig ut till områden förutsätter detta.

xxxxxxxxxxxxx