Edebys historia - Familjen Andersson


Det har under årens lopp funnits flera släkter med namnet Andersson i Edeby. Där fanns Erik Andersson, Jerk Anders, som kom att betyda mycket för sjöfarten i Roslagen. Ävenså en skeppare Anders Andersson som kom att tillbringa största delen av sitt liv till sjöss. Jag tänkte vi skulle följa en familj som har framskymtat här och där i gårdarnas historia, dvs i huvudsak jordbrukare.

Edebo
Vi startar i Edebo församling, närmare bestämt byn Vamby. Där fanns bonden Anders Andersson, född 1796 i Almunge, och hans hustru Anna Greta Olsdotter som var 16 år yngre och född i byn. Anders Anderssons far hette också Anders Andersson och var rättare i Knutby.
Det var Anna Gretas föräldrar, Olof Olsson och Greta Olsdotter som redan på 1830-talet brukade gården Vamsby. Mågen Anders blev snart bonde på samma gård. Det faktum att sonen Anders Viktors födelseplats 1841 anges som Gräsö i Edebo kan tyda på att familjen bott där innan de kom till Vamby. Det fanns även pigor och drängar i hushållet. Det är oklart om det var en arrendegård eller om de ägde den, men det anges att den äldste sonen Jan Olof (1834) arrenderade gården i Vamby då föräldrarna blivit gamla och orkeslösa i senare delen av 1800-talet. Dottern Anna Charlotta som var två år äldre än Jan Olof gifte sig och flyttade i början av 60-talet. Pigan Johanna Edbom hade kommit från Almunge. Det var framför allt de tre bröderna Anders Viktor (1841), Carl Erik (1845) och Gustaf Wilhelm (1851) som så småningom kom att hamna i Edeby.

När fadern dog 1867 fortsatte Jan Olof med arrendet och modern bodde kvar. Gustaf Wilhelm hade varit på Vätö och flyttat tillbaka till Edebo 1871. Carl Erik hade gått till sjöss, varit skriven på Vätö och flyttat hem till Edebo 1875.
I november 1876 flyttade så hela familjen till Edeby. Det var alltså 64-åriga änkan Anna Greta Olsdotter, bonden Gustaf Wilhelm, arr. Jan Olof, sjömannen Carl Eric och pigan Henrika Wilhelmina Andersdotter f. 1853. Rollerna hade skiftats något alltså.

Mälby och Östernäs
Anders Viktor hade flyttat till Ununge 1863 och då han flyttade tillbaka 1867 hade han med sig blivande hustrun Maria Kristina Andersdotter f. 1844 i Sagartorp, Skederid. De gifte sig 1874 och bodde kvar i Edebo till i maj 1878 efter att ha fått dottern Anna Maria 1874 och sonen Anders Gustaf 1876. Det var i maj 1878 som de slog sig ner i Mälby. Där föddes sönerna Karl Viktor 1879 och Erik Wilhelm 1881.
Troligen arrenderade de gården i Mälby eftersom de efter drygt fem år skaffade gården Näs, Östra nr. 1 på 1/2 mantal. Nu stod Anders Viktor som ägare. Johan Walfrid föddes 1885 i Östernäs. Här bodde sedan familjen kvar seklet ut. Anders Gustaf, som var sjöman, gifte sig 1898 med Maria Dahlblom från Stockholm och Anna Maria gifte sig året därpå med August Jansson från Senneby och flyttade därefter till Söderbykarl.

Åter tillsammans i Edeby
Bonden Olof Jansson och hustrun Anna Brita ägde en stor gård 1/2 mtl nr 2 vid tiden för laga skiftet strax efter 1850. De hade 10 barn varav Maria som var född 1855 var det yngsta.
Hit kom nu Anders Viktors mor och tre bröder 1876.
Janssons dotter Maria gifte sig med Carl Erik och de kom på så sätt att bli hemmansägare och bosatte sig mitt emot Klockars, där nuvarande Meurlings röda hus ligger. Fastigheten kallas Karlsberg. Carl Eric var affärsman och började köpa in gårdar eller delar av hemman i trakten. Bl.a. tog han över 1/8 mantal nr 1 utöver den mark som följde med hustrun Maria - eller Mari som hon kallades. Brodern Gustaf Wilhelm köpte i sin tur av Karl Eric och tillsammans med hustrun Henrika Wilhelmina (Mina) slog de sig ner vid nuvarande Ekners (Edeby 1:9, 1/8 mtl nr 1), gifte sig 1877 och fick dottern Hilda året därpå. Gustaf Wilhelm började också att köpa och sälja mark. Vid sekelskiftet ägde han även nr 6 1/16 som uppkommit genom delning av Matts Mattssons nr 6 1/8. Bl.a låg inom dessa ägor lägenheten Marieberg nr. 1, senare Modins pensionat. Där bodde brodern Jan Olof till 1903 då han dog. Om det var samma hus är osäkert men Gustaf Wilhelm avstyckade tomten som snickaren Karl Modin lät bebygga.
Både Gustaf Wilhelm och Carl Erik blev tämligen förmögna efter dåtidens mått. Carl Erik och "Carl Eriks Mari" fick tre söner som gick till sjöss. Två av dem blev sjökaptener. Se avsnittet "sjöfart". De fick också två döttrar. Gustaf Wilhelms och Minas dotter dog emellertid innan 30 år fyllda.

Vad hände då med Anders Viktor, som hade köpt gård i Östernäs?

Anders Viktor med familj lyckades komma över 1/2 mtl nr. 2 i Edeby år 1900. Brodern Jan Olof var 66 år och hjälpte till som dräng på den nya gården, den som senare kom att kallas "Lennart Janssons". Sönerna Erik Wilhelm och Johan Walfrid var födda på 80-talet och raska gossar. Den senare så rask att han flackade mellan olika byar som dräng och fick barn med två olika kvinnor. Karl Viktor flyttade till U.S.A och återvände aldrig.
I början av 1920-talet sålde Viktor hemmanet i två delar. Edeby 2:4 med 15/32 mtl köptes tydligen av en J.C.A. Johnsson eftersom vi vet att Lennart Jansson köpte på exekutiv auktion 1923 med just Johnsson som ägare. Den andra delen på 6/16 mtl köptes av Lennart Jansson 1925 av Zetterström. Viktor såg till att undanta ett mindre hus på gården där de kunde bo livet ut. Viktor dog 1933 och hustrun Maria Kristin flyttade då till sin dotter i Hallstavik där hon avled 1936.

Erik Wilhelm Den som kom att föra jordbrukstraditionen vidare i byn var Anders Viktors son Erik Wilhelm. Han köpte en egen gård som är den första gård som beskrivs i kapitlet om gårdarna
Familjen Andersson från Edebo hade etablerat sig i Edeby och deras gårdar låg ganska nära varandra. Om man umgicks eller hjälpte varandra kan vi låta vara osagt, men det vanliga var att man sålde och köpte mark av varandra så att det i efterhand blir svårt att bringa reda på förhållandena i olika tidsskeden. Visserligen är det möjligt att studera köpehandlingar och på så sätt få ett godtagbart pussel lagt.
Vi låter i stället en son till Erik Wilhelm berätta vad han minns av 1920-talet och några decennier framåt, liksom det han kommer ihåg av vad de äldre på den tiden kunde berätta. Några av Erik Wilhelms och Idas söner tog sig namnet Holvander. Sven Holvander som har fritidshus i norra Havsängen har skrivit en personlig berättelse: " Skulle vilja skriva lite om min hembygd Edeby, Väddö". Den är på 27 sidor så det får bli vissa avsnitt som kommer att presenteras på länken Sven Holvander berättar