Edebys historia - okända fotografierOfta har man bara satt in fotografier i album utan att ange vare sig årtal eller vilka personer som är med på bilderna. Ibland hittar man dem i skokartonger eller i omärkta kuvert. Det visar sig att samma fotografi kan återfinnas i album tillhörande olika hem i byn.
Det var mycket vanligt att fartygsbesättningar gick iland i hamnstäder för att låta sig fotograferas. Även enskilda sjömän kunde slinka in hos en fotograf för att kunna skicka hem ett fotografi till sin älskade.

Här kommer att samlas in fotografier som saknar namn eller på annat sätt är svårtydda. Jag delar in dem i "hemmabilder" resp. "sjömansbilder".

Besök gärna Rötter och välj sedan "porträttfynd". För att lägga ut egna bilder här kan du kontakta mig

Del 1. Hemmabilder


Bild 1.
Olle Östergren har detta fotografi men vet ej vem som är med eller var det är taget.


Del 2. Utomlands
Fotot är taget i Tyskland. Troligen är det en besättning med skepparen i mitten. Denne och den stående t.v. är ej fotograferade individuellt, övriga är det.
Albumet tillhör Yngve Modin, ursprungligen Augusta Karlsén, och några av korten i albumet föreställer Yngves mor Dagmar, dvs Augusta och Nils Karlséns dotter. I övrigt finns i albumet ett 60-tal kort av okända personer. De flesta av dessa kommer att läggas ut under porträttfynd.


Flera ur Modins album:
Johan Lindström?
I samband med "Jerk-Anders" under kapitlet gårdarna nämndes att Jerk-Anders hade en farbror som hette Olof Ersson. En son Johan var född 1857 och flyttade till Malmö 1879. Då fadern hade dött 1890 skrev han brev från Port Blakely, USA, till modern. Modern dog året därpå.
Fotot finns i album tillhörande Signe Andersson, dotter till skepparen Carl-Erik Andersson och syster till Kull-David, varför det troligen är rätt Lindström. Jerk-Anders och kusinen Johans släkt hade ägor just i denna trakt.