Tomtområden


Tomtområden inom Edeby

Att Edeby har ca 500 fastigheter har att göra med de stora fritidsområdena längs i stort sett hela Edebys kuststräcka vid Ålands hav.Det första området som styckades av på 1950-talet var Norra Havsängen.

För att samla ihop intressant material ombedes du att kontakta webmaster.Kanske har du kontakt med någon som var med "förr" och kan dokumentera.

De största områdena är:

Havsskogen   Havsskogen ligger egentligen inom Norrbyle, men delvis inom Edeby.

Flisbergen   Flisbergen

Skottviken  Skottviken med Måsgrundet

Nothamn  Nothamn

Edebyhamn   Edebyhamn

Norra Havsängen   Norra Havsängen

Södra Havsängen