Tomtområden


Tomtområden inom Edeby

Att Edeby har ca 500 fastigheter har att göra med de stora fritidsområdena längs i stort sett hela Edebys kuststräcka vid Ålands hav.Det första området som styckades av på 1950-talet var Norra Havsängen.

De största områdena är:

Havsskogen   Havsskogen ligger egentligen inom Norrbyle, men delvis inom Edeby.

Flisbergen   Flisbergen

Skottviken  Skottviken med Måsgrundet

Nothamn  Nothamn

Edebyhamn   Edebyhamn

Norra Havsängen   Norra Havsängen

Södra Havsängen