Tomtområden - Skottviken - bilderSå här såg det ut när man kom ner till Skottviken för 50-60 år sedan. Det fanns ju inte så många bilar på den tiden, men familjen Hage som ägde fastigheten med den ensamma tallen kände att det var mera bilparkering än tomtmark och satte upp ett staket på en bit av tomten ut till den lilla sjöstugan, som syns t.h.i bild. Bostadshuset ligger högre upp till höger. Fastigheten med beteckning Edeby 6:40 ägdes tidigare av bokhandlare Ivar Ekblom, som hade bokhandel i Norrtälje och tryckeri Östhammar. Då var det lämpligt att ha sommarstuga mellan dessa orter.
Ekblom byggde också båthuset. Hans båt var en större ombyggd fiskebåt.Det fordrades en kraftig brygga som säkert fick repareras ofta efter höst- och vinterstormarna.
Många stenar var det. Var fanns sanden?
Skottviken i juni 2010. Uppsala universitet har under många år haft exkursioner i Skottviken. Här visar prof. Thulin sina studenter vad som kan växa på stranden.
Förhoppningsvis kan vi på något sätt få ta del av floran som är något speciell i våra trakter p.g.a den kalkrika marken. Kanske kan vi själva genom någon studiecirkel anordna lokala visningar av den artrika floran?
Då det gäller berggrunden hänvisas till exkursionsguide