Bildarkiv - VasstaksbodenVasstaksboden blev ett projekt under sommaren 2008 då Edeby by sökte bidrag hos Länstyrelsen. Halva kostnaden, max 25000 kr. blev beviljade och arbeten utfördes under sensommaren/hösten 2008.
Vi börjar med en tavla från tidigt 1900-tal:Bodens ålder är oklar men torde vara 1800-tal. Red. har tavlan i sin ägo som är målad av Nils Wide (Wide-gubbarna är mera kända). Boden användes av fiskare Enman på 1900-talet som saltbod, dvs man saltade fisk i den. Då hade den två rum varav det mindre revs.Så här såg boden ut 1935. Foto ur C Lundins album.

Sture Götesson anlitades sommaren 2000 och lade tillsammans med Olov Andersson ett nytt vasstak. Bilden är tagen sommaren 2008.
Man kan se att toppvassen har sjunkit ihop, eller rättare blivit sönderblåst. Sture menar att man bör reparera ett sådant vasstak med ca 10 års mellanrum.

För träarbetet anlitades Ulf Fredriksson med son Reine. Man använde genomgående 7-tum grova stockar för reparationen. Dock varierar de gamla stockarna i grovlek från 5 upp till 7 tum varför många måste klyvas för att passa in.


30 augusti. Boden hyrs av fritidsboende vars tillhörigheter flyttats till annat ställe under renoveringen.

2 september togs bilden. Dagen efter var arbetet slutfört av Fredrikssons.
Den 7 oktober kom så turen till Claes Holmström och Olov Andersson att renovera vasstaket. Tur med vädret hade de för det var två lugna, soliga dagar 7 - 8 oktober. Olov hade varit med Sture Götesson vid läggningen år 2000.


Att lägga vasstak är ett hantverk som fordrar erfarenhet. Det finns flera "skolor" och det kan man se om man besöker vasstaksbodar på olika orter. Claes och Olov visade hur man går tillväga för att lägga toppvassen. Detta avslöjas dock inte här men en instruktiv bildserie finns hos undertecknad.


Här diskuteras hur virkeskonstruktionen skall utföras. Det fanns kvar dugliga slanor, men man tyckte inte att det skulle vara lika mycket trä liggande mot vassen som tidigare. De längsgående slanorna stoppar upp regnvattnet och när slanorna ruttnar påverkar det också vassen.Så här blev resultatet. "Saltboden" skänktes av Matts Andersson 1998 mot att byalaget underhöll den. Trots att den blivit "lappad och lagad" under årens lopp betraktas den som värdefull ur kulturell synvinkel.


Text och foto Rolf Schillén