Edebys historia/Gamla protokoll 1920-tal


Fotograferade protokoll. Samma protokoll kan fortsätta på flera uppslag.

Sammanträde med Edeby byamän 12 dec 1918

Ordinarie sammanträde 14 feb 1919

Styrelsemöte 17 feb 1919

Styrelsemöte 5 apr 1919

Extra sammanträde 17 apr 1919

17 apr 1919 forts.

Styrelsemöte 14 jun och extra bymöte 4 nov 1919

Ordinarie sammanträde 19 jan 1920

Styrelsemöte 6 mar 1920

forts. 6 mars, 3 juni

31 juli 1920

16 okt 1920, 26 okt 1920

forts. 26 okt 1920

5 nov 1920

24 nov 1920

Årsmöte 1921

forts. årsmöte 1921

8 mars 1921

7 maj 1921

Årsmöte 16 jan 1922

Forts. årsmöte, extramöte 12 aug 1922

21 okt 1922

26 okt 1922

Årsmöte 10 jan 1923

forts. årsmöte, 17 mars 1923

22 mars 1924. Sandbergs väg vid Skottviken ej i enlighet med laga skiftet

forts. 22 mars 1924.

Årsmöten 1926 och 1927

Årsmöte 1928

14 aug 1928, årsmöte 1 mars 1929

9 nov 1929 extramöte ang ev försäljning av kalkberg

4 mars 1930