Tomtområden - Havsängarna


Det första riktiga tomtområdet som avstyckades i Edeby var Norra Havsängen. Detta skedde på 1950-talet då Edvin Andersson började med tomtexploatering. Så småningom blev det ett stort antal tomtområden runt om i Uppland och Västmanland som Edvin tillsammans med Harald Mattsson i Edsbro lät exploatera, totalt nära ett 30-tal områden. Men det var alltså i Norra Havsängen som det började.

Den relativt stora Ol-Micksgården som Edvins farfar köpte 1900 och Trumpetarbostället som Erik Sundin köpte 1890 av Kronan ägdes under större delen av 1940-talet av Bertil Bodström som själv bodde i Ol-Micksgården, förutom i Stockholm där han var rektor för Stockholms handelsinstitut. Han var fil.mag och teol.kand. tillika övertygad katolik. Dessa gårdar blev till salu då Bodström dog 1948 och genom lantbruksnämnden kunde Edvin förvärva dem samt ytterligare två med marker rakt över ön till Ålands hav. Skogarna hade tidigare inte ansetts så värdefulla. Ångsågsägarna Pettersson o Jansson i Älmsta hade visserligen köpt några gårdar tidigare, avverkat och sålt marken igen. Dessa hade enbart inriktat sig på virkesproduktion medan Edvin såg en framtid i att skapa fritidsbostäder vid kusten, något som det hade blivit stor efterfrågan på efter kriget. Genom att skog måste avverkas för det nya tomtområdet fick många i byn arbete. De dåliga körvägarna måste också förbättras innan ett 50-tal tomter blev avstyckade.

Edvins bror Bertil arrenderade jordbruket och bodde i bostaden till en av de avstyckade gårdarna där Havsängsvägen börjar. Edvin med familj bodde i f.d. Trumpetarbostället som hade rustats upp 1947 av Bodströms arrendator Ernst Sandin.

Sven Holvander, en av Edvins två bröder som båda blev ca 100 år, köpte den första tomten vid Havsängen 1954. Han och hustrun Ingrid kunde välja en tomt på 2000 kvm med sjöutsikt. Det blev mycket stubbrytning och eldning. De fick tag på en gottkiosk som de fraktade från Lidingö och som kom att bli deras första bostad på landet under arbete med tomt och anskaffning av virke.
Vid Rumpudden i Älmsta hade smålänningen Olle Grönlund tjänst som sågförman vid gamla sågen. Med hjälp av Olle kunde Edvin sätta upp en sågbänk vid "Vedtorget" intill Rörmossen. Drivningen var en råoljemotor. Träd köpte Sven billigt av Edvin och kunde med dennes häst och kälkar köra de tillkapade stockarna till sågen. På övre bilden ser vi också Svens och Edvins mor Ida samt Holvanders döttrar.


Här har kiosken tagit form. Sven och Ingrid köpte ytterligare en tomt och byggde
ett mindre hus på 38 kvm där de bodde ett år och sålde så att de kunde
finansiera det nuvarande huset.
Svens egen berättelse finns här:
Sven Holvanders berättelse


Här t.h. visar Sven det hus han själv byggt sett från havssidan. Ungefär samtidigt ser vi här nedan Sven på sin 90-årsdag tillsammans med Ingrid. Sven uppnådde 100 år men hade sålt fastigheten på 2010-talet. Sven hade möjlighet att förbättra utsikten men avstod då han ville ha vindskydd från havet.
Det finns säkert fler än Sven som kan berätta om förändringar som skett sedan 50-talet och fram till i dag.
Beträffande Södra Havsängen har detta område en liknande utveckling. En stor skillnad tycks vara att fastigheterna på Södra i större utsträckning bytt ägare, framför allt på senare tid. Detta område avstyckades från fyra stamfastigheter tillhörande Andersson, Mattsson och Fredriksson.
Nyligen avlidne Gunnar Norman som var nära bekant med Olle Grönlund har berättat om tillkomsten av stugorna på Södra Havsängen. Förutom att Grönlund själv byggde var det Folke Söderman som uppförde ett antal fritidshus. Tyvärr blev inte Normans berättelse nertecknad.


Till Norra Havsängen av idag: Norra Havsängen