Bildarkiv - Ladan NothamnArbetet utfördes av Lars Viktorsson FT Roslagen (Farmartjänst) under tiden 27 augusti till 9 september 2007.


Våren 2007 innan renoveringen


Arbetet påbörjas 27 aug. Golvet visar sig vara i behov av grundlig renovering.


Vissa delar måste bytas ut.


29 augusti. Lars Victorsson arbetar ensam. Efter att ha undersökt golv och åtgärdat ladans stabilitet i övrigt påbörjar Lars arbetet med att lägga om taket. Samtliga tegelpannor tas ner och oljehärdad masonit läggs på för att förhindra läckage i framtiden.


Läktning ladans baksida.Kommer slipstenen att användas i framtiden?


Framsidans gavel behöver panelas om.


Renoveringen så gott som färdig. Invändigt utbytes golvplank efter behov och utvändigt återstår strykning med järnvitriol.


Sommaren 2008. I bakgrunden ses Matts Anderssons fastighet och bakom ladan skymtar f.d. fiskerikonsulenten Arne Anderssons hus, som nu ägs av döttrarna Anette och Agneta.


Anna-Lisa Rigelius och Anne Wickström


6 augusti 2008 hölls en extra stämma i Edeby bys samfällighetsförening med anledning av att länsstyrelsen beviljat ett bidrag om 25000 kr till att renovera en annan bod i Nothamn. Detta blir nästa projekt och kommer att benämnas "vasstaksboden".
Herrarna är fr.v. Ulf Wickström, Roger Säll, Maths Rigelius (ordförande) samt inne, bredvid Anna-Lisa, Harald Sammer(sekreterare).

Nu är det frågan om vad vi ska ha den här boden till. Det finns i huvudsak tre förslag: Använda den till någon slags föreningslokal, att förvara gamla föremål, fiskeriredskap o.dyl. i eller att hyra ut den till någon som är i behov av en sjönära bod. Invändigt mått är ca 4x6 m.

ATT HYRA: TREVLIG REDSKAPSBOD VID VACKERT FISKELÄGE!!

Text och foto: Rolf Schillén