Bildarkiv - Edeby brygga


Bilden t.v. är tagen i slutet av 1940-talet men knappast efter 1952 då ångbåtstrafiken till bryggan upphörde eftersom landsvägen till Grisslehamn byggdes då. Den stilige mannen med bagage som var på väg att lämna Edeby var troligen Ture Andersson som tog efternamnet Holvander. Andra bröder som behöll efternamnet var Edvin, Göran och Bertil.
Exakt när den hitersta ladan revs är osäkert eftersom inget nämns om detta i byalagets protokollsböcker.

Den mindre bilden till höger är från juli 1945.
1953 blev Henry Hansson ålderman. Han hade kommit till byn två år tidigare. Som ålderman kunde han stå för försäljning av det kvarvarande båthuset med vasstak. Det var Sten Ekner, fritidsboende i byn nära Hansson, som köpte båthuset 1953.
Fotot från 21 maj 2006 nedan visar ett upprustat båthus där taket är av plåt.

Om vi återgår till ångbåtstrafiken under 1930- och 1940-talen så var det främst S/S Södertörn och S/S Waxholm III som trafikerade Väddöviken och angjorde Edeby brygga. Men även andra ångbåtar trafikerade viken men inte reguljärt till Edeby.

Under 1920-talet trafikerades Edeby brygga av ÖsthammarII. Det var med detta fartyg som bondsonen och blivande byggmästaren Einar Mattssson en varm sensommardag 1927 klev ombord med cykel och verktygslåda som var en meter på längden och en halv meter på bredden. Med den och sin arbetskraft som enda kapital skulle den 23-årige mannen börja ett nytt liv i storstaden.
Familjen hade flyttat till f.d. Trumpetarbostället som arrendatorer 1924 då Einar var 20 år. Då var yngste brodern John, som också blev byggmästare i Stockholm, endast 9 år. De fem bröderna såg till att reparera huset till en fungerande bostad. Föräldrarna bodde kvar på Trumpetarbostället till 1937. Denna gård beskrivs i kapitlet "gårdarna".
På 1980-talet användes Hjernet som nöjesbåt. Här var det bröllop.
Foto från 2005 som visar att det verkligen behövdes en upprustning.
Under flera år diskuterades olika lösningar, alltifrån rivning av bryggan till renovering.

Samfällighetsföreningen bildade en arbetsgrupp för att samordna med renovering av kajen vid Nothamn.
Vi erhöll 340 000 kr som EU- och jordbruksstöd efter ansökan hos länsstyrelsen. Av egna medel kunde 60 000 kr användas.


Renoveringen av gamla ångbåtsbryggan utfördes av Stefan Kasesalu med son, Grisslehamn.

5 maj 2006

8 maj

9 maj

12 maj på morgonen

12 maj på eftermiddagen

15 maj på morgonen

15 maj på eftermiddagen

15 maj på eftermiddagen

Arbetet slutfört av Kasesalu den 21 maj 2006

Färdiga bryggan från söder

Länsstyrelsens slutbesiktning 21 juni 2006

Foto och bearbetning: Rolf Schillén