Familjen Thunell

Bilden visar familjen Thunell 1923.
Lägenheten Ängshyddan avstyckades 12 april 1902 från 1/16 mtl nr 6 till skepparen Olof Magnus Olsson och hans hustru Johanna Margareta Olsson, född Öhman. När Olof Magnus avled 1912 kom Ängshyddan att ägas av sönerna Helge och Haldor Magnusson.

Karl Thunell, agent, var född 1876 och gifte sig 1908 med Maria Vilhelmina Ekblom f. 1885. De flyttade från Spånga till Edeby 24 nov. 1913 med dottern Tora f. 1907 och Maria Elisabeth f. 1910. 1914 kom fostersonen Knut Olof, som då var 9 år, från Tillinge i Uppsala län där även Maria Vilhelmina var född men det antyds i kyrkoboken att det var Karls son och som var född i Enköping.
Fotot är taget då Knut Olof var 18 år. Gossen längst bak är sonen Karl Sture som vid tillfället var 6 år.
Tora flyttade till Stockholm 2 nov. samma år och Maria Elisabeth flyttade dit 1929. Knut Olof flyttade till Stockholm i nov. 1930 som sjöman.
Karl Thunell avled 1927 och hustrun 1934.

Irene Herbertsson har en tavla i sitt hem. Den föreställer Georg och Signe Forslunds hus som uppfördes 1925. Konstnären var Karl Thunell, troligen Karl Sture som senare blev chaufför och flyttade till Gävle 1942.