Mer om familjen Sundin
Som beskrivits i samband med Trumpetarbostället och Bergbomsgården var det Erik August Sundin som var innehavare, först som arrendator vid den förstnämnda gården som ägdes av Kronan och sedan köp av båda. Att döma av efterlämnade handlingar gled han alltmer över från brukande bonde till att vara övriga bybor behjälplig med allehanda uppdrag.

Sundin var nämndeman eller tolvman som beteckningen var på på den tiden. Tolvmansgården låg i Ortalalund där även tingsrätten (häradsrätten) var belägen på samma plats. Tolvmansgårdarna hade till uppgift att härbärgera tolvmännen då det var dags för ting eftersom dessa var spridda i olika byar i härandet. Då var det viktigt att tolvmansgården låg nära tingsplatsen. Sundin har sparat en mängd dokument från sin tid som nämndeman och allmän hjälpreda i Edeby.

De två översta fotografierna var från en bra bit in på 1900-talet då han hade lämnat Trumpetarbostället och bosatt sig i Bergbomsgården. Att han då var en "myndighetsperson" visar kortet tydligt. Hustrun Johanna Kristina f. Andersdotter 1847 sitter på det högra kortet tillsammans med dottern Anna som vid det här laget var gift med kapten Wilhelm Wickström (brudkort här nedan) och bodde längre söderut i byn vid Ortalaviken i en fastighet (Edeby 8:3) som hennes föräldrar styckat av från Trumpetarbostället 1904.


Familjefotot vid Trumpetarbostället kan förstoras genom att klicka på bilden.

Längst t.v. står Anna som kan vara i 16-årsåldern. Hon var född 1874. I så fall är fotot taget runt 1890. Bakom mor Johanna Kristina står troligen Annas syster Margreta Matilda som var två år äldre och som gifte sig med Edvard Eriksson i Norrbyle. Bakom fadern står sonen Ludvig som här var i 20-årsåldern.
Längst t.h. står drängarna. Den äldre var Johan Aug. Andersson f.-1857 som kom från Malsta 1877 och var kvar till 1904 då han gifte sig med Emma Lovisa Håglin f. 1866 som hade kommit hit som piga från prästgården år 1900. De fick en dotter Gully 1904 och bodde kvar i byn.
Den andra drängen kan vara Matthias Eriksson som var född i Edeby 1863 och blev dräng hos Sundin 1882 - 1891. Han återkom 1894 och var kvar in på 1910-talet.
På 1870-talet var det flera pigor som stannade något år. Den första pigan var Johanna Österberg, smedsdotter från Gåsvik, född 1851. Hon lämnade bostället 1871 och gifte sig året därpå med Mattias Olsson från Ol-Micksgården intill. Mattias var sjöman och dog i december 1873, 2 veckor innan deras son Mattias Wilhelm föddes. Johannas son var alltså jämngammal med Anna Sundin och de två kom att gifta sig, nu med efternamnet Wickström. Efter det att Katarina Margareta Ersdotter slutade 1883 och avled vid 30 års ålder 1885 hade familjen ingen piga förrän år 1900 då Emma Håglin kom. Det berodde nog på att döttrarna då var tonåringar och bodde hemma. Fotografiet måste vara taget under denna period varför vi sätter ett frågetecken för kvinnan näst längst till vänster.