Flera bilder från släkten Ohlsson i södra Edeby
Manfred och systern Kajsa.
Kajsas porträtt är taget 1920 hos M. Lindh i Väddö.
Övriga syskon var Maja, Lisa, Einar, Sixten och Harry.Här är Olof Magnus Karlsson som var farfar till Manfred och Kajsa och far till Frans, Edvard, Magnus, August, Carl-Erik och Ida Margareta.
Han var född i Edeby 1832 och förutom att han hade seglat som bästeman på de stora haven var han skeppare på Venus som gick under 1881 och knäckte honom ekonomiskt. Därefter försörjde han sig med strömmingsfiske vid Nothamn och not- och nätfiske i Väddöviken. Han avled 1897.

Olof Magnus far hette Carl Niclas Carlsson och var född 1807 i Söderby. Han kom till Edeby 1830 och blev bonde men avled redan 1835, dvs 28 år så när som på ett par dagar. Han hade gift sig med Brita Pehrsdotter som var ett år yngre. Svärfadern var bonden Pehr Andersson i Edeby som dog 1840. Carl Niclas och Brita fick tre barn varav de två yngsta, Olof Magnus och Maja Greta föddes 1832 resp. 1834. Alla tre barnen hade vaccinerats i början av 1830-talet mot smittkoppor. Att Carl Petter som var född 1829 ändå dog när han var ca 10 år måste bero på annat. Edvard Jenners nyupptäckta vaccin mot smittkoppor utrotade nästan helt farsoten i Europa i början av 1800-talet. Änkan Brita var både sjuklig och fattig. Sonen Olof Magnus gick tidigt till sjöss. Hans hustru fr.o.m 1858 hette också Maja Greta men hon var född 1831 och dotter till hemmansägaren Eric Olsson i Edeby. En annan dotter till Eric och Carin Olsson var Anna Cajsa som gifte sig med Erik Larsson. Det betydde att Eric Olssons hela hemman kom att ägas av döttrar/mågar vars familjer senare kom att stycka av hela hemmanet till ett stort antal lägenheter åt familjemedlemmar. Det är ett konststycke att reda ut förhållandena i denna södra del av Edeby by.