Flera bilder på Erik NyströmHär t.h. är Nyström med på bild i samband med upptagning av Lydias ankare.

Från vänster: Karl Westerlind,Torsten Jansson, Thore Haglund, Svante Josefsson,
Simon Jansson, Konrad Lund, Albin ?, Erik Nyström,
Fredrik Nilsson (även han från Edeby men vid denna tid bosatt i Elmsta)
samt Vågman.

Som bärgningsfartyg användes pråmen Freja (tidigare skonare) som ägdes av civ.ing. Torsten Jansson. Lydia var en sk slätskonare som tillhörde C J Pira, köpman, och låg för ankar med aktern förtöjd invid bryggan vid Piras magasin, då hon lämnats utan tillsyn och sjönk. Detta går att läsa i Rospiggen 1947.
Lydias ankare finns på Kaplansbacken.Erik var också fiolspeleman.
Torsten Jansson skrev i Rospiggen 1957 om ångfartyget Emil. Båten hade hela Väddö-tiden haft öknamnet "Yttersta Domen" eller i vardagligt tal "Domen". Tillverkad i Gävle 1882. Efter en storm 1898 såldes fartyget till Väddö. Emil användes till bogseringar och godstransporter i roslagsfarvatten ända till början av andra världskriget. Den gamla ångmaskinen ersattes av en råoljemotor 1930. Under första världskriget var Emil bemannad med landstormsmän. Emil lämnade Väddö efter sista kriget och förliste på en resa till Gotland.
Kapten var J P Andersson från Ortala som på 1950-talet bodde på Solhem. Maskinist var Erik Nyström från Edeby som i alla väder kunde hålla det inte helt perfekta maskineriet igång. En verklig filosof med en stor fond av humor.