Flera bilder på Edeby 6:21Varifrån kommer namnet Kull-David?
Vid laga skiftet runt 1850 (man startade 1846 och blev klara 1854) fördelade man byns marker. Man beskrev noggrant alla skiften och numrerade de ingående tegarna, åkrarna, vretarna och allt vad de kunde kallas. Det verkar som om Kullhagen var en hage intill Davids farfars bostad, nuvarande Margit Mattssons ställe, och inte en hage vid Karlsviken som jag först trodde. Det verkar också logiskt att namnet Kullhagen härrörde från den högt belägna platsen, uppe på kullen. Men att David skulle kallas Kull-David av den anledningen verkar lite långsökt. Kanske var det farfar Anders Andersson som hade en liknande benämning och som fördes över till sonsonen?
Det visade sig vara rätt gissat. Farfaderns gård hette Kullgården och David var född där. Se vidare "gårdarna på 1850-talet".

När Carl Erik köpte halva kapten Anderssons hemman 1894 kom båthuset, som vi ser på bilden, att ligga på gränsen mellan de två fastigheterna. Enligt uppgift fanns även här en smedja.Bilden t.v.: I trädgården "Löfhyddan". Sittande på bortre sidan av bordet David Andersson, Hedvig f, Jansson och Carl Erik Andersson, Davids far.
Nedan ser vi David omgiven av systern Signe och brodern Fritz.

Hedvig, Davids hustru, ses här sittande t.v.
Robert Andersson och David fiskade flitigt tillsammans.