Mera om Karlsens
Här har vi en yngre Nils Karlsen som sjöman i Tyskland. Han gifte sig med Augusta 28 december 1908. Han kom från Norge och hon bodde sedan födseln i Edeby då med namnet Maria Augusta Eriksson, men enligt vissa regler var nog Mattsson hennes riktiga efternamn. Farfadern var bonden Matts Ersson på den stora gården Edeby 3/4 mantal nr 4,5 och 6, den som vi numera kallar "Fredrikssons". Denne styckade 1864 av vardera 1/8 mantal till sina två söner och behöll hälften själv. Sonen Erik Mattsson (f 1830) gifte sig med grannflickan Anna Cajsa Olsdotter (f 1839) vars far var Olof Jansson på Ol-Micksgården. Anna Cajsa var ett av 10 syskon. Erik och Anna Cajsa fick själva två döttrar och två söner: Anna Cathrina 1861, Mattias 1863, Maria Augusta 1869 och Erik Vilhelm 1873. Anna Cathrina stannade länge kvar i hemmet efter det att modern Anna Cajsa hade avlidit 1875 men tog i 20-årsåldern pigtjänster i olika gårdar. Mattias prövade på sjömansbanan men kom snart tillbaka och jobbade som dräng under stor del av livet.
1879 sålde Erik hemmanet och flyttade till Edeby 7 hos Erik Sundin som blivit förmyndare för barnen. Augusta och Vilhelm var ju fortfarande små vid moderns bortgång, 7 resp 2 år. Erik köpte en lägenhet på Edeby 7 och drunknade under segling 9 augusti 1903. Augusta bodde då hos pappan.Augusta var länge kvar hemma och arbetade som sömmerska. Efter att ha gift sig med Nils fick de dottern Dagmar 16 augusti 1909, på kortet t.h. 4 år gammal.Vilhelm skrev in sig i sjömanshuset i Söderhamn 1893. Fotot av fartygsbesättningen är taget i hamnstaden Wismar i Tyskland. Den långe som står bakom skepparen var Augustas bror Wilhelm Eriksson född 1873.
Wilhelm hade mönstrat på barken Atlantic som matros i Gävle 16 augusti 1895 och drunknade i Svartvik sex dagar därefter så fotografiet bör vara från början av 90-talet.

Då är frågan vilket fartyg besättningen kom från. Exempelvis låg Edeby-skeppet Emelie upplagt i Wismar under vintern 1893/94 men inget tyder på att Wilhelm varit påmönstrad Emelie.