Elever vid Norrbyle skola 1917 – 1930.

Klasslistor finns för samtliga år. Jag tar endast med några år runt 1920 för att underlätta identifieringen av eleverna på fotografiet.  Hör av dig om du vill ha flera listor.

Klass 1 – 2.       1917 – 1918       Lisa Larsson.

Hillevi                                              080327               sjöm. Georg Nyström

Dagmar                                          090816               arb. Nils Karlsson (Karlsén)

Margit                                             090930               bildh. Carl Meurling

Nanny Denisson                         090816               häg. Dennis Eriksson

Svea                                                081202               arr. H Karlsson

Anna-Lisa                                      080513               häg. A Olsson

Greta                                              101026               handl. E Lambertz

Anny                                               101129               häg.  J Lundberg

Märta                                              100609               änk Elin Karlsson

Nanna Gustavsson                    100319               skep Gustav Andersson

Vanja                                              110112               häg. A Eriksson

Edvin                                               090209               häg. V Andersson

Gösta                                              080915               änk Elin Karlsson

Erik                                                   090716               E Eriksson

Elis                                                    080316               E Eriksson

Anders                                           081130               A Modin

Sigurd                                             080413               eld.  E Nyström

Karl                                                  090923               sjöm J Nyström

David                                               100703               änk Math. Davidsson

Bror                                                 081207               arr. Lennart Jansson

Helge                                              080812               arb E Pettersson

 

Klass 3 – 4  1917 – 1918            Bertha Hulander (vik under ht, ord under vt)

Alex                                                 040225               Anders Söderman                     Ed.                       Edeby

Bertil                                               040219               Bernhard Karlsson                     SF                        Söderfjäll

Einar                                                040402               Petter Andersson                      Ed

Hilding                                            050221               Georg Nyström                           Ed

Edvard                                            050320               Sofia Vickström                           Ed

Gustaf                                            041225               Erik Mattsson                              NB                       Norrbyle

Albin                                                041001               Johan Svensson                          NF                       Norrfjäll

Elis                                                    060625               Vilhelm Jansson                          Ed

Emil                                                  051220               Anders Nyström                         NF

Edvard                                            060913               Lennart Jansson                         Ed

Evald                                               060913               Lennart Jansson                         Ed

Helge                                              060323               Viktor Andersson                       Ed

Erik                                                   060607               Erik Nyström                                Ed

Linné                                               070821               Emil Nilsson                                  SF

David                                               070810               P Gotth. Eriksson                       Ed

Elisabet                                          050628               Emil Anderson                                                          Ed

Elna                                                  040117               Vilhelm Jansson                          Ed

Olga                                                 040111               Hugo Andersson                        Ed

Ebba                                                050101               Karl Eriksson                                 SF

Estrid                                               031128               Frans Eriksson                                                          SF

Lilly                                                   050707               Verner Eriksson                          NB

Agnes                                             060322               Konrad Lundberg                       SF

Maria                                              050501               Helmer Karlsson                         SF

Emy                                                 060917               Valfrid Eriksson                           Ed

Helga                                               060326               Ernst Matsson                                                          Ed

Hildur                                              080516               Greta Hed                                     NB

Linnéa                                             070910               Anders Nyström                         NB

Alice                                                070131               Karl Karlsson                                SF

Svea                                                080913               Emil Nilsson                                  SF

Alma                                                070909               Erik Mattsson                              NB

 

Skolan var inställd på grund av scharlakansfeber. Av rädsla för smitta har flera föräldrar hållit sina barn hemma under skolans sista läsvecka 21 maj – 7 juni 1918.

G Åkerman var kyrkoherde 1917 och Lars Levander folkskoleinspektör på visit 22/11 1917.

 

Klass 1 – 2  1919 – 1920            Lisa Larsson

Bror                                                 081207               arr Lennart Jansson                   NB

Sixten                                             110606               Anton Matsson                           SF

Helge                                              101021               sjö E Nyström                              Ed

Henry Karlsson                            120916               Anton Mattsson

Axel                                                 120907               fru Anna Strömberg                  SF

Ivar                                                  120519               fru Math. Davidsson                 Ed

Linnéa                                             100502               J E Nilsson                                     SF

Linnéa                                                                          skepp E Matsson                        NB

Dagmar Gustavsson                                               skepp Gustav Andersson       NB

Gunborg                                                                     eld. A Nyström                            NB

Anna                                               110413               A Modin                                         Ed

Viola                                                                             sjöm E Nyström                          Ed

 

Klass 3 – 4         1919 – 1920                                   Bertha Hulander

Evald                                               060913               Lennart Jansson                         NB

Edvard                                            060913               Lennart Jansson                         NB

Elis                                                    060625               Vilhelm Jansson                          Ed

Emil                                                  051220               Anders Nyström                         NF

Nils                                                   070316               Hjalmar Andersson                   Fjällbo

Linné                                               070821               Emil Nilsson                                  SF

Erik                                                   060607               Erik Nyström                                Ed

Edvin                                               090209               V Andersson                                Ed

Gösta                                              080915               Elin Karlsson                                 SF

Erik                                                   090716               E Eriksson

Anders                                           080430               A Modin                                         Ed

Sigurd                                             080413               E Nyström                                     Ed

Bertil                                               091224               L E Eklund                                      Ed

Karl                                                  090923               Johan Nyström                           NF

Elis                                                    100417               Verner Jansson                           Ed

David                                               100703               Matilda Davidsson                     Ed

Helga                                               060326               Ernst Matsson                                                          Ed

Hildur                                              080516               Greta Hed                                     NB

Linnea                                             070910               Anders Nyström                         NF

Alice                                                070131               Karl Karlsson                                SF

Svea                                                080913               Emil Nilsson                                  SF

Alma                                                070909               Erik Mattsson                              NB

Hillevi                                              080327               G Nyström                                    Ed

Dagmar                                          090816               Nils Karlsson                                 Ed

Nanny                                             090816               Denis Eriksson                                                          Ed

Anna Lisa                                       080513               A Olsson                                        Ed

Margit                                             090930               A Meurling                                    Ed

Svea                                                081202               H Karlsson                                     SF

Anny                                               101129               Konrad Lundberg                       SF

Vanja                                              100112               Margareta Eriksson                   Ed

Märta                                              100609               Anton Matsson                           SF

Nanna Gustavsson                    100319               Gustav Andersson                     NB

 

Klass 3 – 6  1921 – 1922            Bertha Hulander

Edvin                                                                            V Andersson                                Ed

Gösta                                                                           Karlsson                                         SF

Anders                                                                        Modin                                             Ed

Sigurd                                                                          Nyström                                        Ed

Bertil                                                                            Eklund                                            Ed

Karl                                                                               Nyström                                        SF

Elis                                                                                 V Jansson                                      Ed

David                                                                            Davidsson                                     NB

Bror                                                                              L Jansson                                       Ed

Helge                                                                           Nyström                                        Ed

Erik                                                                                Söderberg                                     SF

Henry                                                                           Matsson                                        SF

Ivar                                                                               Davidsson                                     NB

Sixten                                                                          Matsson                                        SF

Sigvard                                                                        K Johansson                                 Ed

Hjalmar                                                                       A Jansson                                      Ed

Hillevi                                                                           G Nyström                                    Ed

Dagmar                                                                       Karlsén                                           Ed

Nanny                                                                          Denis Eriksson                                                          Ed

Margit                                                                          Meurling                                        Ed

Anny                                                                            Lundberg                                       SF

Märta                                                                           Mattsson                                       SF

Nanna                                                                          G Andersson                                NB

Anna Lisa                                                                    Hj Andersson                               NF

Linnéa                                                                          E Mattsson                                   NB

Dagmar  G-son                                                         G Andersson                                NB

Gunborg                                                                     Nyström                                        Ed

Anna                                                                            Modin                                             Ed

Märta                                                                           Pettersson                                    Ed

Astrid                                                                           Meurling                                        Ed

Karin                                                                             Hj Andersson                              NF

 

Med kännedom om vissa elevers skolgång är fotografiet taget senast 1921 – 22.

Det var vanligt att man ställde in undervisningen 2 veckor vid höstterminens början för barnens deltagande i skördearbetet. Potatislov brukade infalla under 3 dagar i slutet av september samt  en dag för skurlov i oktober. Dessa dagar återlästes oftast med en dag i september och två i  december.